Jak být šťastný…

Štěstí je cíl, který nás všechny spojuje. Každý z nás chce být šťastný. Nebo snad ne? Někomu se to daří lépe, a někomu hůř. Proč tomu tak vlastně je? Jednoduše proto, že existuje více cest. Některé vedou tím správným směrem a některé nás naopak zavedou do slepé uličky. Pokud věříme, že nám štěstí může přivést něco, co se nachází mimo nás, je to špatná cesta. Vede to pouze k závislosti, lpění a ke konečné nespokojenosti. Vede nás to k zacyklení a my se ocitáme v začarovaném kruhu.

Někdo na to přijde dříve, někdo později. Někdo bohužel v tomto životě vůbec ne. Ale i to je v pořádku. Jak si tedy vybrat tu pravou cestu, která nás přivede ke šťastnému životu?

Ta správná řešení jsou vždy jednoduchá. Zde je pár tipů.

Žijme autentický život. Nejsme ani svým titulem, svou pracovní pozicí, nebo naším oblečením. Naši hodnotu neurčuje auto, ve kterém jezdíme, ani telefon, který používáme. Dokonce ani náš partner nemůže zvýšit naši hodnotu. Tím vším se často obklopujeme pouze proto, že nám příliš záleží na tom, jak nás hodnotí naše okolí. Nevědomky se tak vzdalujeme od svého nitra. Od svého hlubšího vědomí. Čekáme na uznání od okolí, a když nepřichází, cítíme se mizerně. Děláme věci, protože se to od nás očekává a naopak neděláme věci, které cítíme. Často nás brzdí myšlenky typu: „To přeci nemohu. Co by na to řekli ostatní?“ Nežijeme autentický život, ale život podle někoho jiného. A přitom jediným způsobem, jak být skutečně šťastný, je ten, kdy následujeme svou intuici a nasloucháme svému srdci. Dovolme si říkat a dělat to, co cítíme srdcem a budeme žít autentický život. Jediný, jehož hodnocení na nás nakonec bude doopravdy zajímat je ten, na koho se každý den díváme do zrcadla.

Žijme život beze strachu. Strach je často jen obava z neznáma. Pokud se začneme více zajímat o předmět našeho strachu a zjistíme si o něm více informací, zjistíme, že náš strach byl zbytečný. Chceme-li se zbavit strachu, jděme mu naproti. Když to uděláme, strach zmizí. Strach nás jen ochromuje a omezuje. Nedovolme, aby v nás strach omezoval náš úžasný potenciál. Žijme život v důvěře, že vše je tak, jak má být.

Žijme přítomným okamžikem. Naše myšlenky nás často vtahují do svých filmů a my tak mrháme naším drahocenným časem na tomto světě, který je omezený. Naučme se naši mysl používat jako skvělý nástroj analýzy a plánování, ale nedovolme jí, aby nás ovládala a zapínala se dle své vůle. To my jsme jejím pánem. To my jsme zdrojem neomezených možností. Naše mysl nám má k jejich uskutečnění pouze pomáhat. Nežijme životem až. Znáte to také?:  „Až budu povýšen, budu více s rodinou. Až vydělám více peněz, budu cestovat. Až zhubnu o 10 kilo, budu se sama sobě líbit…atd..“ A víte, že ne? Protože až budeme povýšeni, stanovíme si další cíl a naše rodina bude znovu odsunuta na druhou kolej. Protože až vyděláme více peněz, budeme chtít vydělat další a cestování bude muset znovu počkat. Protože až zhubneme 10 kilo, bude to chtít možná ještě další kilo nebo větší prsa. Celé je to jen hra, kterou s námi hraje naše mysl. Pokud se to nenaučíme teď, nikdy to nemůže nastat. Začněme si plnit své sny teď. Žijme přítomným okamžikem a radujme se s každého nového dne, který jsme dostali jako dar.

 

Krásný den Pepa

text: Josef Martin, foto: Lukáš Klingora, www.lukasklingora.cz